Zašto u ketogenoj dijeti ne postoji „cheat day“?

Za one koji su navikli na “dan za varanje” u svojim ranijim dijetama, jedno podsećanje: u okviru masnih dijeta, u koje spada i ketogena dijeta, dani varanja ne postoje.

Slatka tuđica: „cheat day“ (u prevodu: „dan za varanje“) koja se izgovara sa kiselim i poročnim smeškom i pogledom koji slušaoca poziva na simpatiju, svojstvena je mnogim dijetama, ali ne i ketogenoj dijeti. U ovoj dijeti je izlazak iz režima štetan za dijetetski tok.

Varanje je uvek znak da se nalazite na pogrešnom mestu, ili da ne razumete prirodu okonosti koje su vas tu dovele.

Ketogena dijeta oslanja se na fiziološku pretpostavku da se unosom masne hrane, sa minimalnom količinom ugljenih hidrata (0 – 50 grama dnevno) i umerenom količinom proteina (oko 1 gram po kilogramu zdrave telesne težine) smanjuje prisustvo insulina. Kada nema ugljenih hidrata i kada organizam oseti da je značajno manje glukoze u krvi, u jetri se aktivira enzim pod nazivom „hormonski senzitivna lipaza“ koji pomaže razgradnju i trošenje rezervi. Tada telo upućuje poziv masnim ćelijama da vrate onaj dragoceni sadržaj koji su dugo spremale, kako bi se imalo za trenutak gladi.

Zato se često i kaže da ketogena dijeta simulira stanje gladovanja.

Ako imate cheat day, prisustvo insulina u telu raste i on ponovo počinje da skladišti ugljene hidrate koji se pretvaraju u masti u masnim ćelijama, usmeravajući glukozu da bude prvenstveni izvor energije i ubrzo vam se vraća osećaj gladi, jer se glukoza brzo troši. Smatrajući da se nalazite u periodu obilja i skladištenja, organizam vas sada neprekidno poziva da nastavite sa unosom.

Međutim, da bi se masti ponovo počele trošiti, mora najpre da se smiri dejstvo insulina. Ovo je individualna stvar i kod nekoga može iziskivati duže pauze bez hrane, kod nekoga može iziskivati značajno manju količinu ugljenih hidrata, ali je mehanizam uvek isti. Kod ljudi koji su poremetili ovaj prirodni tok i imaju višak kilograma, ili oslabljen metabolizam, kratkotrajni periodi unosa veće količine ugljenih hidrata mogu biti štetni i izazvati prekid delovanja hormonski senzitivne lipaze, što onda odlaže rezultate za po nekoliko dana. Tako vas u okviru prostih pravila koja vladaju u ketogenoj dijeti, jedan „simpatičan“ dan u nedeljnom ciklusu određen za varanje, može zaustaviti tri, četiri, ili pet dana u ostvarivanju cilja, što je protivno ideji zbog koje se ova dijeta drži i to, kako fiziološkoj, tako i psihološkoj ili moralnoj njenoj strani.

Gladovanje doktora Fanga

Doktor Džejson Fang (Jason Fung) je jedan od najnadahnutijih propovednika gladovanja u savremenom medicinskom tretmanu dijabetesa i drugih metaboličkih poremećaja, kao što je gojaznost. Ovde prilažem početak njegovog predavanja, koji sam preveo i u kojem on govori o dva mita, odnosno o dve laži koje prate naš moderni pogled na šećernu bolest.

Prvi je da je dijabetes hronična, ireverzibilna i progresivna bolest, a drugi da je snižavanje šećera u krvi glavni cilj terapije.

Doktor Fang radi na svojoj klinici u Torontu, u Kanadi i tretira pacijente dijetetski. On je internista, nefrolog koji je obrazovan u okviru klasičnog obrazovnog sistema i koji je otkrio da svojim pacijentima često više može pomoći savetima o ishrani nego tretmanom insulinom i lekovima. Povremeno uzdržanje od hrane, za neke ljude je najbolji tretman. Jer, prema njegovom mišljenju, naš osnovni problem nije visok šećer u krvi, već izgubljena senzitivnost insulina koju treba vratiti u početno stanje, umesto da se neprestano povećavaju doze spolja unesenog hormona.

Gladovanje je izvanredan pristup lečenju, ako se sprovede pod nadzorom kvalifikovanog lekara i ne treba ga preduzimati na svoju ruku i bez dobre pripreme.

Ali, ako vam se omakne da se na neko vreme uzdržite od jela, setite se da su to radili i naši preci i mnogi veliki ljudi u istoriji, što voljno, što nevoljno i da ih je to samo učinilo čvrstim i jakim. Ništa nam se neće desiti, ako se ponekad uzdržimo od hrane.

Pogledajte kakvi su argumenti doktora Fanga.