Kako Masai ratnici brane svoj izvor ishrane?

Pre nekoliko godina objavljen je ovaj video zapis koji su napravili turisti u Africi, verovatno u Keniji, gde se nalazi pleme Masai ratnika.

Iako su Masai ponosan narod velike tradicije, sa iskustvom u stočarskoj poljoprivredi i ratovanju, a veoma su zanimljivi i zbog neraskinute veze sa davninom, danas se može videti elegantan spoj modernih vremena, kroz upotrebu mobilnih telefona i poslovnu saradnju sa turističkim agencijama.

Ne možemo im zameriti, jer smo i mi ušli u iste tokove i postepeno prihvatamo svaki moderni trend, istovremeno se odričući svojeg nasleđa. Kada u svetu ljubav prema drevnim navikama ponovo dođe u modu, biće tako i kod nas. Jedino se nadamo da će se to dogoditi blagovremeno i u duhu mira i tolerancije.

Na ovom snimku, turisti su snimili lava koji proždire govedo iz krda obližnjeg plemena. Snimak sadrži neugodne kadrove, pa treba da ga izbegnete, ako ne podnosite pogled na surovost života u prirodi. Iako traje oko pet minuta, treba ga pogledati celog, na miru, kako bi se dobro osetila atmosfera.

Mladići se zatrčavaju na lava, koji ih zbunjeno gleda, a zatim ustaje da im se suprotstavi. Mladići se ne zaustavljaju na pretnju, nego još odlučnije trče prema lavu. Na osnovu ovog snimka može se shvatiti da među mladićima postoji strah od kukavičluka i ruganja vršnjačke grupe koji nadjačava strah od lava!

To je primer moralnosti. Ovo, naravno, ne bi bilo moguće kada bi samo jedan mladić bio hrabar, a ostali uzdržani.

To je i primer čovekovog položaja u prirodi. Iako je lav kralj svih životinja, čovekovo mesto je visoko iznad.

Ovako se čuvaju goveda, ovako se brani svoj posed!

Turisti su se lepo zabavili u dešavanju sa dozom horora, a nama je ostalo izvanredno svedočanstvo.

Obratite pažnju na to da su neki mladići odeveni u tradicionalnu nošnju, a neki u savremena odela i da njihov izgled sa sobom nosi dozu manekenske doteranosti za fotografisanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *